Reply to comment

Alles klopt wat hier staat

Alles klopt wat hier staat beschreven, Burmezen zijn vooral super aanhankelijk wat veel vreemde bij ons thuis vaak verbaasd.
Zo slim en nieuwschierig en heel toegankelijk, ik durf oprecht te zeggen dat deze katten wel 1 van de meest liefste karakters hebben.
Ze zullen nooit vals doen of je bijten! Nooit, het zijn jagers en in de zomer worden we vaak verrast met muisjes en vogels die ze voor ons vangen.
Vaak levend, dus dan kunnen die gelukkig weer worden vrij gelaten.
Een Burmees is een verslavend ras, als je eenmaal een Burmees hebt ontmoet wil je geen andere kat meer, het zijn net honden en kunnengied luisteren naar commando's.
Hard spinnen en zichzelf laten horen zijn ook kenmerken van dit ras, wij willen nooit meer andere katten !

Liever, speelser, gespierder, sneller en mooier dan een Burmees vind je niet !

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.