Reply to comment

Kat Negan

Beste,

Weten jullie waar binnen Nederland elektrofysiologie onderzoek wordt gedaan? Wij zouden graag uit willen sluiten of onze kat Negan dit heeft.
De symptomen zoals bovengenoemd lijkt er namelijk sprekend op.

Via het verwijscentrum konden zij ons vertellen dat deze onderzoek alleen in agent (België) wordt gedaan.
Ik neem aan dat dit in Nederland ook kan?

Wij horen het graag.

Mvg,

Angel
Joel

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.