Reply to comment

Persoonlijk ben ik niet op de

Persoonlijk ben ik niet op de hoogte van waar je een dergelijk onderzoek kunt laten doen. Mocht het vermoeden van hypokalaemie bestaan, dan kan dit via een DNA test in Engeland onderzocht worden. Het gaat hier wel om Burmezen of aanverwante rassen. http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laborat...
Elke dierenarts in Nederland kan wat bloed afnemen of een wangswab doen voor het onderzoek. Heel veel succes!
Hartelijke groet,
Marlies

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.